Niepoprawna pisownia

za częło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczęło

Poprawna pisownia