Choć omawiane wyrażenia brzmią bardzo podobnie, a co więcej – pochodzą od tego samego wyrażenia źródłowego, nie należy ich ze sobą mylić, są bowiem jego odrębnymi postaciami deklinacyjnymi. Formą podstawową jest tutaj słowo prezentacja – inaczej pokaz slajdów, wystawienie czegoś na pewnym forum, a także zapoznanie kogoś z kimś. Przeczytaj przykłady użycia obu form, a także ich opisy, a nie popełnisz błędu polegającego na użyciu niewłaściwej z form. W przypadku wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

prezentacjom

Poprawna pisownia, znaczenie: prezentacjom to rzeczownik bazowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Warto zwrócić uwagę na jego końcówkę – głoskami om kończą się wszystkie odmienione w ten sposób rzeczowniki.

Przykłady poprawnej pisowni

Prezentacjom poszczególnych prelegentów będą towarzyszyły pokazy audiowizualne.
Dzięki prezentacjom zdjęć i nagrań z wypraw w głąb Afryki, czułam, jakbym sama wędrowała przez tamtejsze dżungle.
Prezentacjom poszczególnych dań będą towarzyszyły ich degustacje.


Poprawna pisownia

prezentacją

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie prezentacją to z kolei słowo podstawowe w formie narzędnika liczby pojedynczej. Jego końcówkę uzasadnia reguła językowa, nakazująca, by rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej miały na końcu zawsze samogłoskę nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Wygląd nowego smartfona został ujawniony na kilka dni przed oficjalną prezentacją.
Swoją prezentacją zachwyciłaś całą publiczność, gratulacje.
Młody student swoją prezentacją dał do myślenia nawet najbardziej doświadczonym profesorom.