Słowa niezwykłe oraz nie zwykłe są poprawne, jednak ich wykorzystanie powinno być zależne od kontekstu.

Poprawna pisownia

niezwykłe

Poprawna pisownia, znaczenie: niezwykłe stosujemy częściej i w przypadku tego wyrazu obowiązuje ogólna zasada pisowni przymiotników, mówiąca, że przymiotniki zapisujemy łącznie z przeczeniem nie. Takie określenie oznacza wówczas, że coś jest nietypowe, nieprzewidziane, czasami nienaturalne i zaskakujące. Odnosi się do cechy, którą posiada dany obiekt lub wydarzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

To było dla mnie niezwykłe doświadczenie, więc z chęcią udam się z tobą na kolejną wyprawę.
Paryskie wąskie uliczki są niezwykłe i czarujące, dlatego powinieneś je kiedyś zobaczyć na własne oczy.
Alicja ma niezwykłe oczy, a ich niebieski kolor przypomina mi barwę letniego nieba w samo południe.


Poprawna pisownia

nie zwykłe

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie zwykłe jest dopuszczone do użycia w wyjątkowych sytuacjach, kiedy ma za zadanie podkreślić jakąś cechę, najczęściej wyjątkowość danej sytuacji lub obiektu. Wymaga uzupełnienia przez kolejną część zdania, opisującą dokładnie, jaka jest rzecz, o której opowiadamy.

Przykłady poprawnej pisowni

To były nie zwykłe, tylko wprost nadzwyczajne urodziny, a wszystko dzięki twoim staraniom!
Tamto doświadczenie było nie zwykłe, a wprost mistyczne, dzięki niemu czuję się jak nowonarodzony.
Ilekroć wspominam tamto spotkanie, uważam, że było nie zwykłe, lecz tajemnicze i niesamowite.