Choć oba sformułowania występują w słowniku języka polskiego, w żadnym wypadku nie należy stosować ich zamiennie, ponieważ nie dość, że są różnymi częściami mowy, to oznaczają całkowicie coś innego. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obie te konstrukcje wywodzą się od czasownika dokonanego zostać. Zostać to inaczej nie odchodzić, nie odjeżdżać, nie ruszać się z miejsca, stawać się kimś lub czymś, a także być pozostałością po czymś, czego już nie ma. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, a unikniesz ryzyka popełnienia błędu, polegającego na użyciu wyrażenia nie pasującego do kontekstu zdania.

Poprawna pisownia

niezostanie

Poprawna pisownia, znaczenie: niezostanie to rzeczownik odczasownikowy, utworzony od wyrazu zostać zaprzeczonego za pomocą partykuły nie. Sformułowanie to, jako pojedynczy wyraz, powinno być zawsze pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje niezostanie na obiedzie sprawiło przykrość babci.
Jej niezostanie prawnikiem było swego rodzaju buntem przeciwko wybujałym ambicjom rodziców.
Czuję się na tyle źle, że rozważam niezostanie u Ciebie na noc. Czy będziesz zła, jeśli pojadę do domu?


Poprawna pisownia

nie zostanie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zostanie to z kolei czasownik zostać odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym i zaprzeczony za pomocą partykuły nie. Konstrukcja ta powinna za każdym razem być zapisywana osobno, zgodnie z zasadą językową, nakazującą rozłączny zapis wyrazu nie oraz osobowych form czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałam z nim. Powiedział, że nie zostanie na ostatnim wykładzie i na pewno zdąży do nas wpaść.
Dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana, nie mamy ze sobą o czym rozmawiać.
Poeta bał się, że umrze nagle i wiele jego utworów nie zostanie nigdy wydanych.