Poprawna pisownia

kocur

Poprawna pisownia, znaczenie: kocur jest rzeczownikiem określającym samca kota, lecz nie tylko – może być to również określenie na inne gatunki z rodziny kotowatych np. na żbika. Słowo kocur zapisujemy zawsze przez u otwarte, ponieważ nie istnieje żadna zasada pisowni sugerująca, aby zapisywać ten wyraz przez ó kreskowane – nie można go bowiem wymienić na a, e ani o. Na poprawną pisownię przez u otwarte wskazywać może również etymologia słowa – pochodzi on od łacińskiego catus.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz jaki wielki kocur! Chciałbym takiego, odstraszałby niechcianych ludzi.
Przyznam, że ten kocur mnie troszkę przeraża, wydaje się agresywny.
Już idę, tylko dam jeść kocurkowi bo głodny pewnie jest. Zresztą jak zawsze.


Niepoprawna pisownia

kocór

Niepoprawna pisownia