Poprawna pisownia

darzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dażyć

Niepoprawna pisownia