Poprawna pisownia

darzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: darzyć to czasownik przechodni, czyli taki, który posiada stronę czynną i bierną. Oznacza obecnie to samo, co czuć do kogoś coś albo mieć w stosunku do kogoś konkretne jakieś uczucie lub samo przekonanie o takim uczuciu. Dawniej czasownik darzyć oznaczał obdarowywać kogoś czymś. Słowo zostało utworzone od prasłowiańskiego (język SCS) *darъ czyli dar.
Czasownik darzyć pochodzi od daru, czyli w tym wypadku stosujemy w pisowni rz zgodnie z zasadą wymiany rz na r.

Przykłady poprawnej pisowni

Darzę Jolkę najszczerszym z ludzkich uczuć, kocham ją miłością wielką i prawdziwą.
Wojtek nie darzył sympatią swojej nauczycielki od matematyki, ponieważ zawsze upominała go na lekcjach.
Nie musisz mnie lubić ani też darzyć jakimś innym specjalnie pozytywnym uczuciem, wystarczy byś tolerował moją obecność.


Niepoprawna pisownia

dażyć

Niepoprawna pisownia