Niepoprawna pisownia

niestwierdzono

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie stwierdzono

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie stwierdzono może odnosić się do wypowiedzi osób, których tożsamość jest nieznana lub nieistotna w danej sytuacji. Odnosi się do rzeczy, których nikt nie zaobserwował, nie wykrył lub nie zdiagnozował. Może dotyczyć również wypowiedzi, w których czegoś nie uwzględniono lub nie wypowiedziano.
Nie stwierdzono należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to określenie, które powstało na skutek zestawienia partykuły przeczącej nie oraz imiesłowu czasownikowego stwierdzono. Zgodnie z zasadami języka polskiego nie z czasownikami i imiesłowami zapisuje się zawsze rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

W ciągu minionych pięciu miesięcy ani razu nie stwierdzono pojawienia się nowych przypadków choroby.
Podczas wczorajszej konferencji ani razu nie stwierdzono, aby ktoś za słabo przygotował wystąpienie.
Nigdy wcześniej nie stwierdzono u niej padaczki, dlatego wczorajszy atak był dla całej rodziny zaskoczeniem.


Niepoprawna pisownia

nie stfierdzono

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztwierdzono

Niepoprawna pisownia