Poprawna pisownia

za duże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za durze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaduże

Niepoprawna pisownia