Zarówno słowo naprzód jak i na przód mogą być poprawnym zapisem. Uzależnione jest to przede wszystkim od kontekstu, w jakim się je zastosuje.

Poprawna pisownia

na przód

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo na przód poprawnie jest używane wtedy, kiedy chcemy, aby coś lub ktoś znalazł się na początku, przed czymś innym.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy nie był w stanie już dłużej stać, poszedł na przód, bo zwolniło się tam jedno miejsce siedzące.
Dzisiaj nie będę jechał obok kierowcy, dlatego dobrze by było, gdybyś ty poszedł na przód.
Popatrz na przód tej ulotki. Klub fitness oferuje za tydzień darmowe wejście, może pójdziemy?
Połóż te torby na przód (przed innymi).
Ten model samochodu jest oferowany wyłącznie z napędem na przód.


Poprawna pisownia

naprzód

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownię słowa naprzód można wyjaśnić w ten sposób, że w języku polskim istnieje zasada, która mówi, że pisownię łączną posiadają dawne połączenia przyimkowe, współcześnie będące zrostami, tak, jak w opisywanym przykładzie.
Naprzód to inaczej: przed siebie, w przód, przed innymi. W języku potocznym używa się tego określenia, by oznajmić, że coś zostało zrobione wcześniej, albo musi zostać wykonane wcześniej. Dawniej zastępowało takie określenia jak: po pierwsze albo przede wszystkim. Często używa się go jako komendy na statku.

Przykłady poprawnej pisowni

Zapłaciłem abonament sześć miesięcy naprzód, trzeba będzie tylko pamiętać, kiedy jest następny termin zapłaty.
Naprzód wysunęły się osoby niższego wzrostu, aby również mogły znaleźć się na zdjęciu i aby nikt ich nie zasłonił.
Cała naprzód! Musimy szybko dopłynąć do brzegu, zanim zrobi się burza i będzie sztorm.


Niepoprawna pisownia

naprzud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napszód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napżód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pszód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pżód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przót

Niepoprawna pisownia