Zwrot Nowy Rok możemy zapisać zarówno z małej jak i z wielkiej litery – oba przypadki są poprawne, jednak mają nieco inne znaczenie. Co więcej, mimo poprawności obu w żadnym wypadku nie należy stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

Nowy Rok

Poprawna pisownia, pierwszy dzień roku kalendarzowego, międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamierzam ją odwiedzić w Nowy Rok (czyli dokładnie 1 stycznia).
W Nowy Rok bawiłem się szampańsko.


Poprawna pisownia

nowy rok

Poprawna pisownia, zwrot odnoszący się do roku kalendarzowego, który właśnie lub niebawem się rozpoczyna.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamierzam ją odwiedzić w nowym roku (czyli po 31 grudnia).
Ten rok był do niczego, miejmy nadzieję, że nowy rok będzie od niego lepszy.