Obie poniższe formy pisowni, czyli „póki” oraz „puki” formalnie są poprawne, nie powinno się ich jednak stosować wymiennie, ponieważ oznaczają odmienne rzeczy. W większości przypadków właściwy będzie wybór pisowni „póki„, jednak zawsze wybór ten jest zależny od kontekstu zdania. Aby podjąć decyzję zapoznaj się z przedstawionymi definicjami znaczeń, a jeśli nadal masz wątpliwości, pomocne będą nasze przykłady użycia w zdaniu.

Poprawna pisownia

póki

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik o znaczeniu: dopóki.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki nasza nauczycielka nie wróci nie wolno nam wyjść z klasy.


Poprawna pisownia

puki

Poprawna pisownia, liczba mnoga od słowa puk (oznaczającego pukanie lub stukanie) lub rzadziej także jako forma słowa „puka” o znaczeniu: biała muszelka z naturalnym otworem używana do wyrobu ozdób.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę pojechać do serwisu, ponieważ słyszę podejrzane puki, kiedy jadę moim autem po nierównościach.