Niepoprawna pisownia

za dręczać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadręczać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrenczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za drenczać

Niepoprawna pisownia