Niepoprawna pisownia

obojniak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obojnak

Poprawna pisownia, znaczenie: obojnak jest osobnikiem jakiegoś gatunku, który ma 2 płcie – to znaczy posiada zarówno narządy rozrodcze męskie jak i żeńskie (inaczej hermafrodyta). Słowo pochodzi od formy obojnactwo, dlatego często słyszana forma obojniak jest niepoprawna. Powstała ona na skutek dołożenia zbędnej głoski i, która może być błędnie słyszalna w artykulacji tego słowa. Obojnak jest zatem jedyną poprawną formą, którą uzasadniać może etymologia – staropolskie słowo oboja oznaczające płeć lub połączenie dwóch słów: (1) obojaki, oznaczające złożony z dwóch oraz (2) dwojak, będącego dawnym określeniem na bliźnięta.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy to zwierze to obojnak? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba na lekcji mówili, że tak.
Myślałem, że ten gatunek to obojnak, ale jednak się pomyliłem.
W przyrodzie możemy znaleźć gatunki, które są obojnakami.