Poprawna pisownia

organizmie

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna pisownia tego słowa to organizmie. Zgodnie z zasadami języka polskiego, słowa, które kończą się w mianowniku na -izm, nie otrzymują podczas odmiany zmiękczenia, a zatem zapisujemy np. organizmorganizmie, dichroizmdichroizmie. Z kolei w wymowie poprawne będzie wykorzystanie zmiękczenia, choć językoznawcy dopuszczają także wymowę organizmie.
Określenie organizmie wywodzi się od rzeczownika organizm, który oznacza istotę, zdolną do samodzielnego życia, której części składowe tworzą funkcjonalną całość. Jest to także ciało człowieka lub zwierzęcia jako całokształt. Czasami w przenośni organizmem nazywa się każdą funkcjonującą strukturę, złożoną z poszczególnych, współgrających ze sobą elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

W jej organizmie pojawił się stan zapalny, ale lekarze z początku nie mogli rozpoznać, co się stało.
W zdrowym organizmie żywym każdy element powinien funkcjonować w harmonii z pozostałymi.
O naszej instytucji możesz myśleć, jak o swoistym organizmie, w którym wszystko harmonijnie pracuje.


Niepoprawna pisownia

organiźmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

organiśmie

Niepoprawna pisownia