Niepoprawna pisownia

chydraulik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hydraulik

Poprawna pisownia, znaczenie: hydraulik to robotnik, który zajmuje się zawodowo układaniem oraz naprawianiem systemu wodociągowego, kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania.
Nazwa hydraulik wywodzi się od greckiego słowa hydros, oznaczającego wodę. Ze względu na to, iż polskie określenie zawodu zostało utworzone od apożyczonego słowa obcego, należy zapisywać je zgodnie z pierwowzorem i zasadą, iż w wyrazach obcojęzycznych używamy h.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby wczorajszy hydraulik lepiej znał się na swojej pracy, nie musiałbym dziś wzywać drugiego.
Hydraulik to zawód, który nie jest dzisiaj zbyt popularny, dlatego trudno znaleźć dobrego fachowca.
Zawód hydraulik zawsze kojarzy się z mężczyzną. Wczoraj do naprawy przyszła jednak kobieta.


Niepoprawna pisownia

hydraólik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hydraulig

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chydraólik

Niepoprawna pisownia