Niepoprawna pisownia

arhaicznym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

archaicznym

Poprawna pisownia