Poprawna pisownia

później

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie później odnosi się do sytuacji, które rozgrywają się po innych wydarzeniach albo po czasie dłuższym, niż oczekiwano. Mogą odbywać się także w nocy, wieczorem czy po prostu pod koniec dnia lub inaczej określonego odcinka czasu. Jest to stopień wyższy od późno.
Później należy zapisywać przez ó. Pisownia taka została ustalona historycznie, na podstawie staropolskiego słowa poźniej, które występowało w XVI wieku. Wywodzi się ono od takich określeń jak pozdziej, pozdny, które używane były w staropolszczyźnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Później nie będzie już na to czasu, więc zacznę od przekazania ci kilka ważnych informacji.
Wyszła z domu trochę później, ponieważ szykowanie się zajęło jej więcej czasu niż zwykle.
Wojtek przyjedzie dopiero później, teraz jest u babci, bo musi jej pomóc w pracach ogrodniczych.


Niepoprawna pisownia

puźniej

Niepoprawna pisownia