Niepoprawna pisownia

za czekać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczekać

Poprawna pisownia