Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

naraz

Poprawna pisownia, znaczenie: nagle, niespodziewanie, jednocześnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Naraz Tomasz uświadomił sobie, że w jego lodówka jest zupełnie pusta.


Poprawna pisownia

na raz

Poprawna pisownia, znaczenie: na jeden raz.

Przykłady poprawnej pisowni

Na raz…, na dwa…, na trzy…
Lekarstwo na raz.