Choć oba wyrazy brzmią łudząco podobnie, a co więcej, pochodzą od tego samego słowa podstawowego, nie należy stosować ich zamiennie, gdyż stanowią odmienne postacie deklinacyjne. Rzeczownikiem bazowym jest dla nich wyrażenie atrakcja, oznaczające coś niezmiernie interesującego, dostarczającego przyjemności lub rozrywki. Poznaj różnice pomiędzy tymi wariantami dzięki naszym definicjom i praktycznym przykładom użycia, a w razie niepewności zostaw swoje pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

atrakcją

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo atrakcją to rzeczownik podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Jego zapis warunkowany jest zasadą językową, która mówi, że rzeczowniki, liczebniki, zaimki, przymiotniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku tej liczby należy zawsze kończyć samogłoską głosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Główną atrakcją tego parku rozrywki jest ogromna kolejka grawitacyjna.
Piknik lotniczy będzie doskonałą atrakcją zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.
Pokaz wykonanej przez dzieci biżuterii będzie atrakcją tegorocznego pikniku.


Poprawna pisownia

atrakcjom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz atrakcjom z kolei to rzeczownik odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Zasady pisowni polskiej nakazują, by tego typu postacie deklinacyjne zapisywać zawsze przez om.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj byliśmy w wesołym miasteczku, dziś w zoo – atrakcjom nie ma końca.
Dzięki turystycznym atrakcjom do tej niewielkiej miejscowości dojeżdża specjalna linia kolejowa.
Atrakcjom podczas jarmarku towarzyszyła iście szampańska atmosfera.