Niepoprawna pisownia

coniemiara

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co niemiara

Poprawna pisownia, znaczenie: co niemiara oznacza, że czegoś jest bardzo dużo, ogrom. Może odnosić się także do czegoś, co jest bez ograniczeń.
Określenie co niemiara jest wyrażeniem zaimkowym, co oznacza, że składa się z zaimka oraz innej części mowy. Tego typu wyrażenia należy zawsze zapisywać rozłącznie, jest to bowiem zgodne z zasadami ortograficznymi języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym Zoo zwierząt jest co niemiara, dlatego, jeżeli chcesz obejrzeć je wszystkie, to musisz poświęcić na to cały dzień.
Niestety, nie mogę wybrać się w ten weekend z wami na ryby, mam teraz obowiązków co niemiara.
Mój kolega ma co niemiara gier na konsolę, dlatego, jeśli pada deszcz, często u niego siedzimy i gramy.


Niepoprawna pisownia

co nie miara

Niepoprawna pisownia