Poprawna pisownia

dołącza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołancza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołałcza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołoncza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łącza

Niepoprawna pisownia, wyjątek: coś co dotyczy łącza, np. dostęp do łącza.