Poprawna pisownia

niedaleki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie daleki

Niepoprawna pisownia