Niepoprawna pisownia

jedno znaczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednoznaczny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz jednoznaczny wykorzystywany jest do opisu zdarzeń lub wypowiedzi, które mają tylko jedno znaczenie, są jasne i nie trzeba ich interpretować. Nie budzą wątpliwości swoim znaczeniem.
Przymiotnik jednoznaczny należy zapisywać łącznie. Jest to przymiotnik złożony, a zgodnie z zasadami języka polskiego takie słowa zawsze pisane są razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Uzyskany przez Agatę wynik badań był jednoznaczny i potwierdzał jej wcześniejszą hipotezę.
Jednoznaczny wynik testu potwierdził, że choruje pan na reumatoidalne zapalenie stawów.
Wydaje mi się, że ten zapis jest jednoznaczny i nie może go będzie wykorzystać jako kruczka prawnego.


Niepoprawna pisownia

jedno-znaczny

Niepoprawna pisownia