Niepoprawna pisownia

bółka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bułka

Poprawna pisownia