Poprawna pisownia

za coś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zacoś

Niepoprawna pisownia