Poprawna pisownia

tamto

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie tamto jest poprawne. Wynika to z faktu, iż stanowi ono jeden samodzielny zaimek, który nie powinien być rozbijany na poszczególne fragmenty.
Odnosi się on do przedmiotów lub wydarzeń, które według mówiącego są odległe w przestrzeni lub w czasie. Może odnosić się także do znanego tematu rozmowy, który podejmowany był wcześniej.

Przykłady poprawnej pisowni

Agnieszko, czy mogłabyś podać babci tamto pióro? Najbardziej lubi to, które ma złotą stalówkę.
Tamto wydarzenie było już tak dawno, że ledwie o nim pamiętam. Możesz mi więcej opowiedzieć?
Gdyby nie tamto zderzenie samochodów, o którym ci mówiłem, na pewno nie spóźniłbym się do pracy.


Niepoprawna pisownia

tam to

Niepoprawna pisownia