Poprawna pisownia

przydarzy

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna forma to przydarzy. Pisownia przydaży jest niepoprawna – jest błędem ortograficznym. Przydarzy pochodzi od czasownika przydarzyć, który oznacza, że coś się komuś zdarzyło, najczęściej nieoczekiwanie lub przypadkowo. Pisownię rz może wyjaśniać oboczność – rz w słowie darzyć wymienia się na r w słowie dar.
Do synonimów słowa przydarzy zaliczamy: zdarzyć, przytrafić, spotkać, nawiedzić, przyjść (w kontekście coś mi przyszło).

Przykłady poprawnej pisowni

Ta sytuacja przydarzyła mi się, kiedy najmniej się tego spodziewałem.
Jeśli ci się przydarzy problem, pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć.
Przydarzyła mi się nieoczekiwana możliwość wyjazdu za granicę.


Niepoprawna pisownia

przydaży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszydarzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżydarzy

Niepoprawna pisownia