Niepoprawna pisownia

jesteź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jesteś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jezteś

Niepoprawna pisownia