We współczesnej polszczyźnie dopuszczone są do użytku obie powyższe formy, należy jednak zwrócić uwagę, że każda z nich powinna być stosowana w innej sytuacji. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, które przygotowaliśmy i podejmij decyzję, której formy użyć. Jeśli masz wątpliwości możesz poprosić nas o pomoc w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

zresztą

Poprawna pisownia, znaczenie: zresztą to partykuła, której zadaniem jest wprowadzenie zdania uzupełniającego wcześniejszą wypowiedź o nową informację i uwydatniającego ją.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam ochoty jechać na wakacje, zresztą i tak nie dostanę urlopu.
Nie chce mi się dziś wychodzić z domu, zresztą nie mam pieniędzy na jedzenie na mieście.
Nie będzie mnie w ten weekend w domu, zresztą i tak nie chciałabym się z nią spotkać.
To moja ulubiona piosenka z tej płyty, zresztą cała płyta jest według mnie doskonała!


Poprawna pisownia

z resztą

Poprawna pisownia, znaczenie: pisząc z resztą, mamy na myśli resztę czegoś z czegoś. Jest to wyrażenie przyimkowe, czyli konstrukcja łącząca przyimek z inną częścią mowy; może to być rzeczownik, zaimek, liczebnik czy też przysłówek. W języku polskim tego typu sformułowania w większości przypadków zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Adam nie zadecydował jeszcze co zrobi z resztą pieniędzy.
Tomek poszedł grać w piłkę z resztą swoich kolegów.
Piotrek wraz z resztą dzieci ze swojej klasy pojechał dziś na wycieczkę do Żelazowej Woli.
Samochód ślubny z resztą dodatków jest już gotowy na uroczystość.

Niepoprawna pisownia

zresztom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z resztom

Niepoprawna pisownia