Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, w mowie potocznej można stosować je wymiennie, jednak w piśmie zalecamy formę „z Tarnobrzega„.

Poprawna pisownia

z Tarnobrzega

Poprawna pisownia, zalecana – wzorcowa forma podawana przez Słownik nazw geograficznych oraz Słownik nazw miejscowości i mieszkańców.


Poprawna pisownia

z Tarnobrzegu

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna w mowie potocznej.