Niepoprawna pisownia

hluba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chluba

Poprawna pisownia