Poprawna pisownia

co najmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: w skład tego zwrotu wchodzą dwa człony – zaimek co oraz przysłówek w stopniu najwyższym najmniej. Razem tworzą one wyrażenie zaimkowe, czyli (jak sama nazwa wskazuje) połączenie zaimka i innej części mowy. W języku polskim istnieje zasada, która nakazuje, by większość takich wyrażeń, poza tworami, które jednocześnie są zrostami, zapisywać rozłącznie. Dotyczy ona również zwrotu co najmniej.
Znaczenie powyższego określenia to inaczej: nie mniej niż, przynajmniej.

Przykłady poprawnej pisowni

Spędziłem wczoraj co najmniej trzy godziny, ucząc się do dzisiejszego zaliczenia.
Jeśli w jednym miesiącu kupię wszystkie sprzęty elektroniczne, które są mi na tę chwilę potrzebne, to wydam co najmniej pół wypłaty.
W tym tygodniu odwiedziło mnie co najmniej pięcioro ankieterów.


Niepoprawna pisownia

conajmniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conaj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co najmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conajmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj miej

Niepoprawna pisownia