Poprawna pisownia

menażka

Poprawna pisownia, znaczenie: menażką nazywamy lekkie naczynie wyposażone w pokrywkę, które używane jest do przechowywania pożywienia podczas obozów wakacyjnych czy też w wojsku. Menażka najczęściej wykonana jest z aluminium. Niekiedy terminem tym określa się również zawartość tego naczynia.
Powyższy rzeczownik należy zawsze zapisywać przez ż, na co wskazuje jego etymologia. Termin ten wywodzi się od francuskiego rzeczownika menage, oznaczającego gospodarstwo. W języku polskim z kolei obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy zapożyczone, w których występuje spółgłoska g, należy zapisywać zgodnie z wymową.

Przykłady poprawnej pisowni

W menażce miał jeszcze resztki kompotu, gotowanego wczoraj przez mamę.
Na postoju wszyscy harcerze zgodnie sięgnęli po menażki z wodą.
Poszukiwaczom leśnych klimatów wybierającym się pod namiot przyda się też menażka – lekka, ale trwała.


Niepoprawna pisownia

menarzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menaszka

Niepoprawna pisownia