Poprawna pisownia

Sylwii

Poprawna pisownia, znaczenie: imię Sylwii zapisujemy przez -ii na końcu. Zgodnie z zasadami języka polskiego imiona oraz wyrazy, które są zapożyczone z języków obcych i w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ia, powinny być zapisywane w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej przez podwójne -i.
Sylwia to imię żeńskie, które pochodzi z języka łacińskiego. Występuje tam jako silvius, co oznacza żyjącego w lesie, dzikiego. Można je również skojarzyć z rzymskim rodem Sylwiuszy.

Przykłady poprawnej pisowni

Podarował Sylwii niezwykły prezent, czyli wycieczkę do Japonii, o której zawsze marzyła.
Dziecko Sylwii znowu nie było w szkole, prawdopodobnie po raz kolejny ma zapalenie krtani.
Dom Sylwii był naprawdę duży, miał ogromne okna i był urządzony w nowoczesnym stylu, pełnym elektroniki.


Niepoprawna pisownia

Sylwi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Sylwji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Sylwjii

Niepoprawna pisownia