Niepoprawna pisownia

komury

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komóry

Poprawna pisownia