Choć oba opisane poniżej wyrażenia brzmią bardzo podobnie, a co więcej, ich znaczenia są nieco zbliżone, są to różne części mowy i nie należy używać ich zamiennie. Przeczytaj przygotowane przez naszą redakcję definicje oraz przykłady poprawnego użycia każdego z tych słów, a nie popełnisz błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu danego zdania. Pamiętaj tez, że zawsze możesz zadać naszej redakcji pytanie językowe – skorzystaj w tym celu z sekcji komentarzy, która znajduje się pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

biegł

Poprawna pisownia, znaczenie: biegł to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym i w rodzaju męskim, czasownik biegać. Czasownikiem tym nazywamy czynność przemieszczania się za pomocą szybkich i krótkich podskoków, podczas których obie nogi są odrywane od ziemi. Biegać to także (w języku potocznym) żyć aktywnie, często gdzieś chodzić.

Przykłady poprawnej pisowni

Biegł na pociąg, choć był niemal pewien, że nie zdąży na czas.
Kiedy dowiedział się, że jego żona rodzi, nie tracił czasu na stanie w korkach, tylko biegł prosto do szpitala.
Czarny labrador? Tak, biegł tędy dosłownie minutę temu.


Poprawna pisownia

bieg

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie bieg to z kolei rzeczownik. Nazywamy tak poruszanie się poprzez szybkie i krótkie podskoki, a także konkurencję sportową, którą zwycięża ten, kto najszybciej dobiegnie do mety. Bieg to również postępowanie, rozwój zdarzenia bądź procesu, prąd, nurt wody. W mechanice określa się tak przełożenie w skrzyni biegów, w budownictwie – ciąg połączonych ze sobą stopni.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój pierwszy bieg uliczny wspominam bardzo dobrze, zaraz po nim zapisałam się na kolejny.
Ważne, by na całym dystansie Twój bieg był spokojny i w równym tempie.
Nie dopuszczaj do tego, by silnik tak wył – zmień bieg nieco wcześniej.