Poprawna pisownia

sczytać

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrotem tym określamy najczęściej różnego rodzaju obróbkę plików elektronicznych, na przykład ich kopiowanie, przenoszenie, otwieranie czy powielanie. Pierwotnie sczytywaniem nazywało się z kolei porównywanie maszynopisu z rękopisem czy też kopii z oryginałem.
W języku polskim istnieje reguła mówiąca, że jeżeli w podstawowej formie wyraz rozpoczyna się spółgłoską bezdźwięczną, czyli: c, ch, cz, f, k, p, s, to funkcję przedrostka powinna w nim pełnić głoska s. Stąd też jedyną prawidłową formą zapisu zwrotu sczytać jest właśnie pisownia przez s.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę jeszcze iść do domu, muszę sczytać dane z kilkunastu płyt CD.
Urządzenie to miało za zadanie sczytać współrzędne lokalizacyjne podejrzanego.
Proszę nie zapomnieć dokładnie sczytać tego dokumentu przed podpisaniem go.


Niepoprawna pisownia

zczytać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z czytać

Niepoprawna pisownia