Niepoprawna pisownia

z nienawidzeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znienawidzeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z nie nawidzeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znie nawidzeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

snienawidzeni

Niepoprawna pisownia