Poprawna pisownia

egzemplarz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo egzemplarz należy zapisywać przez em. Jest to wynikiem pochodzenia tego wyrazu, który został zaczerpnięty od łacińskiego exemplar i nie uległ całkowitemu spolszczeniu. Zgodnie z zadami dotyczącymi wyrazów pochodzenia obcego, powinny mieć pisownię jak najbardziej zbliżoną do oryginału.
Egzemplarz to pojedyncza sztuka danego przedmiotu, należącego do jakiejś serii lub kategorii. Może też oznaczać przykładową rzecz, zwierzę lub osobę, będącą reprezentantem swojego rodzaju.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten egzemplarz książki jest bardzo zniszczony, dlatego chciałbym, aby wymieniła go pani na nowy.
Miał przy sobie tylko jeden egzemplarz umowy najmu, ponieważ drugi znajdował się u właściciela domu.
Kupił ostatni egzemplarz tego rzadkiego przysmaku, pochodzącego z Dalekiego Wschodu.


Niepoprawna pisownia

egzęplarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzemplaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzemplasz

Niepoprawna pisownia