We współczesnej polszczyźnie gramem nazywamy jednostkę masy, która równa jest jednej tysięcznej kilograma. Językoznawcy są zgodni – zgodnie z zasadami pisowni polskiej, w dopełniaczu liczby mnogiej powinniśmy używać formy gramów. Stosowanie w tym przypadku wersji gram dopuszcza się wyłącznie w mowie potocznej i jedynie w odniesieniu do pewnej ilości alkoholu.

Poprawna pisownia

gramów

Poprawna pisownia, znaczenie: dopełniacz liczby mnogiej słowa gram – zgodnie z zasadą językową wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone -m mają w dopełniaczu liczby mnogiej taką właśnie końcówkę.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupując trzysta gramów szynki, sto gramów polędwicy dostaniesz gratis.
Kupiłam babkę cytrynową o wadze sześciuset gramów – powinna wystarczyć na deser dla naszej rodziny.
Do pizzy będziemy potrzebować jeszcze około stu gramów sera mozzarella.


Poprawna pisownia

gram

Poprawna pisownia, znaczenie: taką formę stosujemy dla liczebnika 1 (jeden gram), a także potocznie w odniesieniu do pewnej ilości alkoholu. Oczywiście słowo gram może być poprawne także w kontekście czynności grania, co widać na poniższych przykładach.

Przykłady poprawnej pisowni

Patrz na niego! Wypił czterysta gram wódki i jeszcze trzyma się na nogach!
Jak wypijesz naraz pięćset gram wódki, to możesz już nie wstać. Nie mów, że Cię nie ostrzegałem.
Zrób jeszcze jeden taki numer i to będzie ostatni raz jak gram z Tobą w tę grę.
Jutro niestety nie możemy się spotkać, gram wtedy ważny mecz.