Niepoprawna pisownia

chuczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huczy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz huczy pochodzi od bezokolicznika huczeć. Oznacza głośne dźwięki o niskiej tonacji wydawane przez coś albo kogoś. Jest to również mówienie czegoś podniesionym głosem.
Wyraz huczy zawsze należy zapisywać przez h. Warunkuje to jego etymologia z zagranicznych słów, najpewniej z rosyjskiego określenia podobnego znaczeniowo. Zostało od niego utworzone słowo huk, które dało początek czasownikowi huczeć. Pisownia przez h jest w tym przypadku uwarunkowana zapożyczeniem, gdyż w polszczyźnie wyrazy obcojęzyczne zawsze zapisujemy przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy usłyszał, jak coś huczy za jego oknem, od razu się zdenerwował i postanowił sprawdzić, co się dzieje.
Gdy usłyszał, że sowa huczy w pobliżu, wyszedł na balkon i sprawdził, czy jego gołębie są bezpieczne w gołębniku.
Kiedy zaczęło wiać i huczeć, zamknęła pospiesznie okno, aby przeciąg nie wybił szyb w domu.