Niepoprawna pisownia

ksiondz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ksiądz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ksiądz należy zawsze zapisywać przez ą. Jest to uwarunkowane dwiema zasadami polszczyzny. Pierwsza z nich mówi, iż ą należy zapisywać w tych wyrazach, które posiadają określenia pokrewne, pozwalające na wymianę ą na ę. W tym przypadku będzie to para ksiądzksiędza. Jednocześnie druga zasada mówi, iż samogłoskę nosową ą należy zapisywać przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi. Należy do nich dz, pojawiające się w omawianym słowie.
Ksiądz to osoba duchowna w chrześcijaństwie, inaczej kapłan. Jest to osoba, która posiada święcenia kapłańskie albo została ordynowana na tę funkcję.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasz ksiądz proboszcz to prawdziwy święty. Zawsze pomaga chorym, biednym i potrzebującym.
Ksiądz Dominik niezwykle lubi uczyć młodzież i ma za nią świetny kontakt podczas lekcji i pielgrzymek.
Tamten ksiądz jest tak wysoki, że kiedyś przez przypadek uderzył głową w nisko zawieszoną lampę.


Niepoprawna pisownia

ksiąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksionc

Niepoprawna pisownia