Słowa niepotrzebnie oraz nie potrzebnie są poprawne, jednak ich wykorzystanie powinno być związane z odpowiednim kontekstem, w jakim występują.

Poprawna pisownia

niepotrzebnie

Poprawna pisownia, znaczenie: niepotrzebnie jest wykorzystywane znacznie częściej i obowiązuje wobec niego zasada, że wszystkie przysłówki i przymiotniki w stopniu równym zapisujemy z partykułą przeczącą nie łącznie. Jest to wyraz, który oznacza, że coś zostało zrobione bez szczególnego powodu, nadmiernie i często było tylko stratą czasu. Można było się bez tego obejść. Jest to opis stanu, pewnej cechy sytuacji, który nie wymaga uzupełnienia przez inne informacje.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepotrzebnie z tobą o tym dyskutuję, ponieważ widzę, że każde z nas ma swoje zdanie i się nie zgodzimy.
Luiza zupełnie niepotrzebnie przejmuje się opinią innych osób, przez co jest bardzo nerwowa.
Grażyna niepotrzebnie wyobraża sobie, że będzie mogła zmienić zachowanie swojego narzeczonego po ślubie.


Poprawna pisownia

nie potrzebnie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie potrzebnie zapisujemy oddzielnie tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy intencjonalnie pragniemy podkreślić, że coś było wykonane bez potrzeby, bez powodu i nie miało sensu. Wymaga uzupełnienia przez drugą część zdania, która wyjaśnia i poszerza znaczenie tego określenia albo przeciwstawia mu inne, kontrastujące określenie.

Przykłady poprawnej pisowni

To było zrobione nie potrzebnie, tylko kompletnie bez powodu i sensu, więc wcale tego nie rozumiem.
Pojawiłeś się tutaj nie potrzebnie, ale właśnie zupełnie bez sensu, więc możesz wracać do siebie.
Kasia powiedziała to nie potrzebnie, tylko bezmyślnie, lepiej byłoby to przed nimi jakiś czas ukrywać.