Obie formy występują w słowniku języka polskiego i są używane na co dzień, obie również pochodzą od rzeczownika linia. Termin ten we współczesnej polszczyźnie ma wiele znaczeń. Nazywamy tak kształt, który daje się narysować jednym pociągnięciem ołówka, ale także wiersz tekstu, umowną granicę czegoś, trasę dla środków komunikacji, grupę towarów o podobnym przeznaczeniu, występujących pod tą samą marką, sposób podejścia, kierunek postępowania oraz szereg następujących po sobie pokoleń. W języku potocznym linią określamy figurę, sylwetkę, wygląd i postawę danej osoby, a także (w matematyce) krzywą. Jest to również dawna jednostka długości, równa 1/12 cala. Ponieważ obie formy mają różne znaczenia należy podkreślić, że nie wolno używać ich wymiennie, gdyż będzie to błąd językowy. Aby lepiej zrozumieć w jakich okolicznościach stosować każdy z tych wariantów przygotowaliśmy poniżej definicje i przykłady użycia w zdaniu. Przypominamy też, że nasza redakcja odpow

Poprawna pisownia

linią

Poprawna pisownia, znaczenie: forma linią to rzeczownik podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Najczęściej do pracy jeżdżę linią numer 8, czasem wybieram 13.
Zapatrzył się w komputer, przez co rysowaną linią wyjechał z zeszytu aż na biurko.
Jestem wyjątkowo zainteresowana nową linią produktów tej firmy, przeznaczoną dla osób z suchą cerą.


Poprawna pisownia

liniom

Poprawna pisownia, znaczenie: liniom to forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Jak zatem widzimy, wyrazów tych nie można używać zamiennie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętaj, nigdy nie ufaj liniom oznaczonym na czerwono – pojazdy na nich kursują zmienionymi trasami.
Dałam szansę aż dwóm nowym liniom ubrań tej marki, jednak ich jakość była fatalna.
Ich małżeństwo umożliwiło długim liniom dwóch rodów skrzyżowanie się.