Niepoprawna pisownia

z haltowały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zhaltowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shaltowały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchaltowały

Niepoprawna pisownia