Niepoprawna pisownia

nie którymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektórymi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekturymi

Niepoprawna pisownia