Niepoprawna pisownia

obejżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obejrzeć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obejrzeć należy zapisywać przez rz. Wyraz ten posiada pisownię, która jest uzależniona od zasady, iż po spółgłoskach takich jak: b, d, g, ch, j, k, p, t, w, zawsze należy zapisywać rz. W tym przypadku występowało ono po spółgłosce j.
Obejrzeć oznacza przyjrzeć się czemuś dokładnie, śledzić coś wzrokiem, zlustrować. Odnosi się do sytuacji, w której wykonujemy uważny, trwający przez dłuższy czas osąd czegoś za pomocą wzroku. Może też oznaczać, że ktoś skupia swoją uwagę na filmie, przedstawieniu teatralnym lub innym wydarzeniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Agnieszka chciała obejrzeć komedię romantyczną, ale jej mąż kupił bilety do kina na horror.
Pani Maria musiała dokładnie obejrzeć ranę na nodze syna, by oczyścić ją z resztek piasku.
Zdecydował się uważnie obejrzeć każdą sztukę ubrania, którą kupował, aby nie trafić na niedociągnięcia.


Niepoprawna pisownia

obejrzyć

Niepoprawna pisownia