Niepoprawna pisownia

porzondek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik porządek oznacza ład, zorganizowanie i brak bałaganu w danym miejscu. Odnosi się do ustalonej kolejności działania, harmonogramu. Może oznaczać ogólną sytuację w jakiejś firmie lub instytucji, charakteryzującą się dobrą organizacją pracy. W architekturze jest to harmonia, spójny układ elementów.
Określenie porządek powinno być zawsze zapisywane przez ą. Wynika to z faktu, że samogłoska ta występuje przed spółgłoską d, przed którą należy zawsze wykorzystywać właśnie ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Porządek, który panował w jego przedsiębiorstwie, zachwycał wszystkich nowych pracowników.
Marian doceniał porządek, który zapanował w domu po skończonym remoncie i wymianie mebli.
Stefan nigdy nie wiedział, jak ma utrzymać porządek w swoim domu dłużej niż przez dwa dni.


Niepoprawna pisownia

pożądek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

posządek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzątek

Niepoprawna pisownia