Niepoprawna pisownia

nic nie robienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nicnierobienie

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy brak wykonywania jakiejkolwiek czynności, bezczynność, próżnowanie, lenienie się, zajmowanie się niczym, nierobienie niczego, obijanie się.
Powyższy wyraz zaliczamy do rzeczowników. Powstał on z połączenia zaimka nic oraz zaprzeczonego partykułą nie rzeczownika robienie (który z kolei powstał od czasownika robić). Jest to zestawienie, które zawsze należy zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przez te kilka dni mam ochotę wyłącznie na nicnierobienie, a Ty?
Jeśli uda mi się do południa uwinąć ze wszystkim obowiązkami, to po południu czeka mnie słodkie nicnierobienie.
Uważam, że okresowe nicnierobienie jest dla nas bardzo zdrowe i powstrzymuje nas od przemęczenia.


Niepoprawna pisownia

nic nierobienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nicnie robienie

Niepoprawna pisownia